Bid'at işleyenin amellerinden reddolunan ve reddolunmayan

(6719) no'lu fetvnıan altıncı sorusu: Soru 6: Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bid'at işleyenin sadece bid'at ameli mi reddolunur, yoksa bütün amelleri mi?


Cevap 6: Bid'atlar çeşitlidir. Onardan bir kısmı dinin aslına münafidir , bir kısmı da ibadetin şekliyle ilgilidir yahut dinde meşru kılınmayan bir şey ihdas etme şeklindedir. Eğer bid'atçının ameli, Allah'tan başkasına dua etmek gibi dinin aslına ters düşen şeylerden ise, onun bid'atı ve bütün amelleri reddolunur. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız). (Bölümün numarası 2; Page No. 463) Eğer tekbir, zikir ve toplu telbiye gibi ibadetin şekliyle ilgili ise, yahut bid'at, mevlid merasimi gibi dinde meşru kılınmayan bir şey ihdas etme şeklinde olursa, bu amel, sahibine reddolunur. Zira Buhari ve Müslim'de Peygamber efendimizden (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: