Benim ümmetim merhamet olunmuştur

Benim ümmetim merhamet olunmuştur. (6363) no'lu fetvanın birinci ve ikinci soruları: Soru 1: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Benim ümmetim, merhumedir, kıyamette onlara azap yoktur. Azapları ancak dünyada zelzele ve fitnelerledir. Bunu Ebu Davud Sünen'inde Fitneler bölümünde rivayet etmiştir. Bu hadisin anlamı nedir?


Cevap 1: Bu hadisin senedinde Abdurrahman b. Abdullah b. Utbe b. Mesud el-Hüzeli el-Mesudi el-Kufi bulunmaktadır. Münziri der ki: Bununla Buhari istişhadda bulunmuş olup başkaları da onun hakkında konuşmuşlardır. Ukayli de şöyle der: (Bölümün numarası 4; Page No. 404) Ömrünün sonlarında değişmiş olup hadisinde karışıklık bulunmaktadır. İbni Hibban ise şöyle demiştir: Hadisi temyiz edilemeyecek derecede ihtilata uğramış olup, bu sebeple terkedilmeye müstehaktır.Hadisin metni münker ve şaz olup ayrıca Muhammed (s.a.v.) ümmetinden birçok kimsenin ahirette azaba düçar olacağına delalet eden sahih hadislere de muhaliftir. Nitekim şefaat ile ilgili uzunca gelen bir hadis ve diğerlerinde bu açıkça görünmektedir.


Tags: