Beni rüyasında gören,uyanıkken de görecektir.Şeytan benim kılığıma giremez

(9898) no'lu fetva: Soru: Sahih-i Buhari'de Enes (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Beni rüyasında gören, uyanıkken de görecektir.Şeytan benim kılığıma giremez. Bunun manası: İnsanın uyanıkken Resulullah (s.a.v.)'i görmesi mümkün olduğu anlamına mı gelmektedir? Bu konu üzerinde büyük tartışmalar meydana geldi, bazı insanlar bu hadisi delil getirerek Peygamber (s.a.v.) uyanıkken gördüklerini iddia etmektedirler.


Cevap: Kimlerin salih amel işleyeceğini denemek için ölü iken dünyada insanları dirilterek Allah sünnetini gerçekleştirmiştir. Sonra ecellerinin sona ermesiyle insanları öldürecek sonra kıyamet gününde hesaba çekmek üzere (tekrar) diriltecektir. Allah teâlâ buyurdu ki: Ey kafirler! Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. (Bölümün numarası 1; Page No. 486) Sübhanehü Teala Mü'minûn suresinde buyurdu ki: Sonra, muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz.(15)Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Allah Teala bu kevnî sünnetini bütün nebîlere, resullere hatta Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'i de (kapsayacak şekilde) genel kılmıştır. Allah teâlâ buyurdu ki: Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.(30)Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Resulullah (s.a.v.); risaletini tebliğ edip Allah dinini onunla tamamlayıp bütün yaratıklarına O'nu hüccet (delil) kıldıktan sonra vefat etti. (Vefat edince) ashabı (r.a.) cenaze namazını kıldı. Ve O'nu vefat ettiği yere Aişe (r.a.)'nın hücresine (odasına) defnettiler. O'ndan sonra Hulefa-i Raşidîn geldi. Onların döneminde olaylar ve hadiseler cereyan etti. Bu olayları hep kendi içtihadlarıyla hallettiler ve hiç bir şeyde de Resulullah (s.a.v.)'e müracaat etmediler.(Yani uyanıkken görmediler.) Bundan sonra kim uyanıkken haşır ve dirilme (kıyamet) gününden önce Peygamberi diri olarak gördüğünü, O'nunla konuştuğunu ve O'ndan bir şey duyduğunu iddia ederse; Naslara, şahit olunan gerçeklere ve Allah'ın yaratıkları üzerindeki sünnetine aykırı olduğu için onun bu iddiası batıldır. Bu hadiste; insanın uyanıkken dünya hayatında Peygamberi göreceğine dair bir delil yoktur. Bu sözden maksat; kıyamet günü beni görecektir, şeklinde olması muhtemeldir. Ve yine rüyansının yorumunu görecektir, şeklinde anlaşılması da muhtemeldir. Çünkü bu rüya Peygamberimiz (s.a.v.)'in diğer rivayetlerdeki sözlerinin de delaleti nedeniyle, rüyayı sâdıkadır. (Bölümün numarası 1; Page No. 487)  beni muhakkak görmüş. Hadis Mü'min bir kimse rüyasında Peygamber (s.a.v.)'i dünya hayatındaki şekliyle rüyayı sadıka olarak görebilir.Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, Allâme Ahmet b. Hacer'in Fethu'l Bârî kitabında bu hadise şerh olarak yazdığı bölüme müracaat edebilirsiniz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: