"Beni rüyasında gören uyanıkken de beni görecektir" sözünün manası

(Bölümün numarası 1; Page No. 482) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 483)  Resulullah'ı (s.a.v) Uykuda (rüyada) görmek (Bölümün numarası 1; Page No. 484) (5428) no'lu fetvanın üçüncü sorusu:: Soru 3: Peygamber (s.a.v.)'in şu sözünün manası nedir?. Beni rüyasında gören, uyanıkken de beni görecektir.


Cevap: Bu rivayete göre hadisin manası, Peygamber (s.a.v.)'i dünyadaki sureti üzere rüyasında gören kimse; rüyasındaki yorumu ve dünyada kendisine işaret edilen şeyi görecektir, şeklindedir. Çünkü hadisin son kısmının delalet ettiğine göre Peygamber (s.a.v.)'i gerçek sureti üzere rüyada görmek haktır: Şeytan benim suretime giremez. Bu hadisi yorumu için İbn-i Hacer'in (Allah rahmet eylesin) Fethu'l Bârî adlı eserinin Tabir Kitabı, bölümüne bakınız. Bu hadisin manası, Peygamberin zatını uyanıkken göreceği anlamında değildir. Zira İmam Buhari bu hadisi Tabir kitabında Hz. Enes (r.a.)'dan rivayet ederek dedi ki: Peygamber (s.a.v.) lafız olarak buyurdu ki: Beni rüyasında gören, hakîkaten görmüştür.Şeytan benim kılığıma giremez. hadisi tamamlayınız. Hadisin anlamı: Peygamber (s.a.v.)'i dünyadaki sureti üzere rüyasında gören kimsenin rüyası gerçektir. Çünkü şeytan onun suretine giremez. Bu hadisi Müslim Sahihinde (Bölümün numarası 1; Page No. 485) şu lafızla rivayet etmiştir: Beni rüyasında gören, beni görecektir yada beni görmüş gibidir. (Bu kelime) şüphelidir. "Uyanıkken" kelimesini kullanmamıştır. Bunun Anlamı: Sadık rüyanın yorumu gerçekleşecektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: