Belli günlerde erkek ve kız çocuğu için akika kesmek

(21367) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bizde yaygın olan şöyle bir adet vardır: Yeni doğan erkek çocuk için: 7, 14 ya da 21. günde; kız çocuğu içinse 8, 16 ya da 24. günde akika kesiyoruz. Bunun hükmü nedir? Allah sevabınızı artırsın.


Cevap 2: Akikanın kesileceği vakit açısından kızın akikası, erkeğinki gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Erkek olsun kız olsun yeni doğan çocuk için 7, 14 ve 21. günlerde akika kesilir. Bu günlerden sonraki günlerin hepsi aynıdır. Herhangi bir günde kesilebilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: