Belli bir şahıs için ne zaman zorba, zalim lafzı kullanılır

(6287) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Belli bir şahıs için ne zaman zalim, zorba lafzı kullanılır, bunu söylemeye kimin hakkı vardır. Toplumdaki insanların bu lafzı şer'an hakkeden bir kişi için kulanmasında bir sorumluluk var mı, ve ne yapmaları gerekir?


Cevap 1 : Taği zalim, zorba demektir. Bu sözü ancak bu vasfı hakkeden kişiyi bilen, zalim ve zorba lafzını kimin için kullanılacağını bilen kimseler bunu söyleyebilir,Toplumdaki insanların bu lafzı bir kişiye mutlak olarak kulanmasına yakışmaz, çünkü onlar böyle şer'i bir şeyi söylemeleri doğru olmaz. (Bölümün numarası 26; Page No. 374) Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimiz Hz. Muhammed'e, (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: