Belalara sabredenin mükafatı ve banyo yapamayan ve temizlikte suyu kullanamayanın hükmü

Üçüncü soru, (8592) no'lu fetvadan: Soru 3 : Çocukluğumdan beri bir göğüs ağrısı ve iç kanama ile yaşıyorum. (a): Bundan dolayı Allah katında bana sevap var mıdır?. Çünkü ben gençliğimden ve sağlığımdan mahrum kaldım. (b): Günlerin çoğunda teyemmümle namaz kılıyorum. Çünkü banyo yapamıyorum. Bu benim için caiz olur mu?. (c): Temiz olmadığım halde, Kur'an öğrencilerini okutabilir miyim?


Cevap 3 : Öncelikle: Başına gelen musibete sabredersen, Allah katında senin için mükafat vardır. Şikayet eder ve sabretmezsen mükafattan mahrum kalırsın. İkinci olarak: Durum anlattığın gibi ise, banyo yapamıyorsan, cünüplükten kurtulmak için teyemmüm yapman meşru olur. (Bölümün numarası 3; Page No. 536)  Üçüncü olarak: Hadesten taharet için suyu kullanamıyorsan, Kur'ân okumak ve öğretmek için hadesten tahaharet için teyemmüm yapman sana yeterlidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: