Bela ile karşı karşıya kalmak

(18452) Numaralı fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Bir anda aileden, dostlardan, okuldan ve bir çok yerden musibetle karşılaşırsam ve bu musibet çok ağır olursa, bu durumda ben bir değişiklik hissetmem, mükellef olmaktan çıktığım anlamına mı gelir?


Cevap 7: Bu dünyada başına musibet geldiğinde sabreden ve hayır uman kimseye ecir verilecektir. Nitekim Ebu Sait ve Ebu Hureyre (r.a) (Bölümün numarası 25; Page No. 398)  Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: Müslümana, fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza, can sıkıntısı ârız olmaz, hatta vücuduna bir diken batırılmaz ki, Allah bu musibetler sebebiyle onun hatalarını ve günahlarını bağışlamış olmasın. Hadis üzerinde ittifak edilmiştir. El-Vasb ise hastalıktır. Müslüman'a düşen görev Allah'ın takdirine sabretmek ve insanlarla iyi geçinmektir. Belalar ve musibetler onu küçültmez, Onların karşısında zaaf göstermemelidir. Çünkü bu, dinin metanetinden ve imanın kuvvetindendir. Bununla birlikte insanın belalar ve musibetler karşısında zaaf göstermesi ise onun imanın zayıflığındandır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: