Beklenen Mehdi ve İsa (a.s.) hakkında haber

Mehdi. Onbirinci soru, (1615) no'lu fetvadan: Soru 11: Beklenen Mehdi ve İsa (a.s.)'ın inişi ile ilgili bilgi nedir?


Cevap 11: Mehdî ile ilgili bilgilere gelince O'nun bu ümmete hükmedeceğine delalet eden hadisler vârid olmuştur. Bu konuda Ebû Davut'un Süneni'ne, İbn Mâce'nin Süneni'ne ve bu hadislerin rivayet edildiği diğer hadis kitaplarına müracaat etmelisiniz. Sahih hadislerde ne zaman geleceğine delalet eden bir rivayet yoktur. Aynı şekilde Îsa (a.s.)'ın nüzulü ile ilgili olarak da; (et-Tasrih Fîma Tevâtere Fî Nüzûlü'l Mesih a.s.) adlı kitaba, ve İbn-i Kesir tefsirinde (Bölümün numarası 3; Page No. 141) Nisâ suresindeki, Bilakis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. ayetinin tefsirine bakınız. Bildiğimize göre İsa'nın ne zaman ineceğine delalet eden bir bilgi sahih hadislerde varid olmamıştır. Fakat bu hadislerde İsa'nın Deccâl çıktığı dönemde ineceğine dair bilgiler vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: