Beşeri kanunlara saygılı olacağına yemin etmek

Üçüncü soru, (7802) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 791) Soru 3: İslam şeriatine ters düşen beşeri kanunlara yemin eden bazı müslümanların durumları nedir?, ve bu haram olan amellerden sayılır mı?. Çünkü bazı yasa meclislerinde üye seçildiğinde bu yemin üzerine yemin ettirilmektedir ve bu konuda şer'i hükmün açıklanması rica edilir.


Cevap 3: Yeminsiz bile caiz olmadığı halde yeminle nasıl caiz olabilir ki! Şüphesiz ki yeminle çok daha günahtır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: