Bazen (yasaklama) kerahet için, emir de istihbap için olur

(Bölümün numarası 5; Page No. 13) İkinci soru, (4221) no'lu fetvadan: Soru 2: Hükümlerin bir çoğunda, bazen nehyi kerahet için, emri de istihbap için kılan şey nedir?. Bildiğim kadarıyla kabirler üzerine bina yapma, oturma, yazı yazma, ayak basma ve ona dayanmanın caiz olmadığıyla ilgili naslar vardır. Bununla birlikte İmam Ahmed, "Zadü'l-Müstekna' " da, cenaze bahsinde bunun mekruh olduğunu söylüyor. Hayızlı kadınların ve bekar genç kızların bayramlara çıkmalarındaki durum da aynıdır. Zira "Umdetü'l-Ahkam" şarihi, bunun kadınlar hakkında müstehap olduğu görüşündedir.


Cevap 2: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salat ve selam onun ersûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun.Emir ve nehiyde bulunan karinelerin farklı olmasından dolayı bazen böyle olabilir. Emir ve nehiyde karineler bulunmazsa asıl olan, emrin vücuba (vacip olmasına) hamledilmesi ve nehyin de tahrime (haram olmasına) hamledilmesidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: