Bazıların Allah'ın kitabına dil uzatması

(Bölümün numarası 4; Page No. 207) Beşinci soru,(4272) no'lu fetvadan: Soru 5: Bazıları Allah'ın kitabına dil uzatarak insnaları saptırmak için ayetleri kendi heveslerine göre tefsir etmeketedirler. Örneğin Ali İmran suresinde ki şu ayet : Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar bu ayeti, zikir yaparken oynamak, anlaşılmayan sözler söylemek ve Allah hayh, Allah hayy diyerek sağa sola sallanmak diye yorumlamaktadır. Ve başka şeyler de yapmaktadırlar. Örneğin Nüfus planlaması, kadınların şarkı söylemeleri ve peygambere medhiye düzenlenmesini mubah görüyorlar. Bunları yaparken de müzik aletlerini kullanıyorlar. Dinimizi bize öğretmeye, bidat ehlinin görüşlerini çürütmeye ve bu konuda yeterli kitapları tanıtmanızı rica ediyoruz.


Cevap 5: Kur'an'ı tefsir etmenin sağlıklı yolu: Dil kurallarına ve şer'i mekasıdlar çerçevesinde Kur'an'ı, Kur'an'la, sünnetle, sahabe ve tabiinlerin görüşleri ile tefsir etmektir. Bu ayetin Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar. Tefsiri ile ilgili söyelediğin şeyeler batıldır ve aslı astarı yoktur. Bu ayetin tefsiri ilgile daha detaylı bilgi için İbn Cerîr , İbn Kesir ,Beğavı (Bölümün numarası 4; Page No. 208) ve benzeri tefsirlere bakmanı tavsiye ediyoruz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: