Bazı mutasavvıfların, Allah'a ibadetin korkuyla değil, sevgiyle olması iddiası

(17391) Numaralı fetva: Soru: Bazı insanların şu sözünün hükmü nedir? Allah'ım, sana olan ibadetim senin zatına olan sevgidendir. Eğer cehenneminin korkusundan dolayı sana ibadet ediyorsam beni cehennemine koy. Eğer cennetinin sevgisinden dolayı sana ibadet ediyorsam beni cehennemine koy.


Cevap: Sadece sevgiyle Allah'a ibadet, dalalette olan sufilerin yoludur. Bu, uydurma bir yoldur. Allah'a muhabbet, ibadet menzillerinin en büyüğüdür. O, ibadetin hepsi değildir. Ehl-i sünnetin yolu, Allah'a sevgi, korku, ümit, haşyet ve diğer ibadet çeşitleriyle ibadet etmektir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Allah Te'âlâ peygamberleri hakkında şöyle buyurmuştur: Onlar (bütün bu peygamberler), hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Allah Te'âlâ melekler hakkında şöyle buyurmuştur: Onlar, Allah korkusundan titrerler! Yine Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. Benzeri ayet-i kerimeler vardır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: