Bazı insanların yatarken ve uyanırken ey annecim demesinin hükmü

(Bölümün numarası 26; Page No. 362) (21675) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Bazı insanların (biz kalktık Allah ta bizimle kalkt), bazen de(ey annecim) diyorlar bunu söylemenin hükmü nedir?


Cevap 1: Öncelikle ; bazı insanların (biz kalktık Allah ta bizimle kalktı) sözü, yani Allah Te'âlâ onlara yardım etti, güçlendirdi ve onlara başarı vermesiyle destekledi. Bu mana doğrudur, ancak iyi olan böyle söylemeyi bırakmasıdır. Şüphe ve küçük görmeye girmemesi için, bu isteğini daha güzel bir sözlede mesela; biz kalktık Allah ta bize yardım etti şeklinde de ifade edebilir. İkinci olarak : Bazı insanların uyanırken ve yatarken ey annecim demesi caiz değildir. Çünkü böyle bir seslenme ölüye veya burda hazır olmayan birine veya bir iş için yardım istemek için yapılan seslenme kısmına girer. Bu itikadi bir şirktir, tevhit akidesini muhafaza için, şirk ve emarelerinden kaçınmak için böyle sözleri terk etmek gerekir. Başarı Allah'tandır!Allah peygamberimiz Hz. Muhammed'e, (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: