Bazı insanların dediği gibi Kur'ân bir söz yahut bir dua mıdır?

(Bölümün numarası 4; Page No. 11) Dördüncü soru, (7482) no'lu fetvadan: Soru 4: Bazı insanların dediği gibi Kur'ân bir söz ( Kelam) veya bir dua mıdır?.


Cevap 4: Kur'ân Allah'ın kelamıdır. Cebrail (a.s.) onu alemlerin Rabbinden almış, Muhammed'e (s.a.v.) indirmiş ve ona okumuştur. Kur'ân bazı duaları içine almaktadır: (Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Bu Allah Te'âlâ'nın kelamından bir ayettir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: