Bazı hadisleri inkar edenlere muamele

Üçüncü soru (6280) no'lu fetvadan: Soru 3: Kabir azabı ve nimeti, mirac, büyü, şefaat ve cehennemden çıkış hadisleri gibi Buhari ve Müslim'de geçen sahih hadislerin bazılarını inkar edenler hakkındaki hüküm nedir? Onların arkasında namaz kılınır mı, yahut onlarla beraber olunur mu, yoksa onlardan uzak mı durulur.


Cevap 3: İlim sahipleri, sıhhatini ve manalarını onlara bildirmek için rivayet ve dirayet olarak hadis hakkında onlarla araştırma yaparlar. Bundan sonra, hevalarına uyarak ve batıl görüşlerine indirgeyerek, sahih manasından uzaklaştırarak hadislerin naslarını tahrif etmekte yahut onu inkarda ısrar ederlerse onlar fasıktırlar. Şerlerinden korunmak için, onlardan ayrı kalmak ve onlarla beraber bulunmamak gerekir. Ancak onlarla iletişim, onlara nasihat ve irşad için olduğu zaman müstesna. Onların arkasında namaz kılmaya gelince, bunun hükmü, fasıkın arkasında namaz kılmanın hükmü gibidir. Uygun olan, onların arkasında namaz kılmamaktır. Çünkü bazı ilim ehli, onları kafir saymışlardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: