Bazı hadisleri inkar edenin hükmü

İkinci soru (9456) no'lu fetvadan: Soru 2: Büyü hadisi ve ahirzamanda Hz. İsa'nın inişiyle ilgili hadis gibi, Rasûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet edilen bazı hadisleri inkar eden imamın arkasında namaz kılma konusunda İslam'ın hükmü nedir?


Cevap 2: Zikredilen iki hadis gibi, Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen bir hadisi inkar eden batıl bir iş yapmış olur ve durumuna göre fasıklığına ve küfrüne hükmedilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: