Bazı âlimler tef ve davul çalarlar ve kabirler üzerine cami yapmaktadırlar

Beşinci soru,(7350) no'lu fetvadan: Soru 5: Köyümüzde bazı âlimler tef ve davul çalmakta ve kabirler üzerine cami yapmaktadırlar. Mezarlara koyun, inek ve deve kesmektedirler. Aylık ve yıllık insanlardan para almaktadırlar. Bu âlimler Allah (c.c.)'nun şu sözüne girerler mi?: (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.


Cevap 5: Evet Allah'ın dışında başka şeylere kurban kestikleri için bu ayetin genel hükmün altına girmektedirler. Çünkü bu Allah'a şirk koşmakdır. Tef ve davulları çalmak ise günahtır. Allah onlara hidayet etsin ve onlara şirk ve diğer günahlardan tövbe etmeyi nasib etsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: