Bayramdan sonra üç gün kurban kesmeyi geciktirmenin hükmü

(7170) no'lu fetva: Soru: Ben Mısır-Sudan sınırında yaşayan birisiyim. Burada yoldan sapmış ve insanları da saptıran birçok sofi tarikatı bulunmaktadır. Yaptıklarını dinden bir şey olduğunu zannettikleri, kendilerine has bazi prensipleri icra etmek üzere gelen sofilerin yemesi için, bayramdan üç gün sonraya kadar kurban kesmeyi geciktirmektedirler. Bu geçerli bir kurban mıdır yoksa hadiste ifade edildiği gibi et için kesilmiş bir koyun mudur?


Cevap: Zikrettiğin sofi tarikatlarına mensup bu cemaatlar bidatçıdır ve onlar kendileri haktan sapmış ve (insanları da) (hak yoldan) saptırmaktadırlar. Kurban için hazırlanan bayramdan sonra kesimi üç gün ertelenen hayvanlar kurban olarak kabul edilmez. Çünkü kurban bayramında kurban kesme süresi dördüncü güne kadardır. Bu kesilen hayvan (kurbanın aksine) misafirlerine ikram (Bölümün numarası 2; Page No. 298) olarak sundukları ve bidatı yaymak ve teşvik etmek üzere yardımlaştıkları bir et yemeğidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: