Bayram yahut istiska namazının cuma namazına rastlaması

(6936) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: (Bölümün numarası 8; Page No. 331) Bayram yahut istiska namazları cuma gününe rastlarsa, cuma namazı ve hutbesinin yerine geçer mi?


Cevap 1: İstiska namazını kılan kimseden cuma namazı düşmez. Alimlerden bu görüşte olan hiç bir kimseyi bilmiyoruz. Ancak bayram günü cuma gününe rastlarsa, imam hariç bayram namazını kılan kimseden cuma namazı sakıt olur. İmamın, camiye gelmesi ve orada hazır bulunanlara cumayı kıldırması gerekir. Bayram namazına katılıp cuma namazında bulunmayan kimsenin, vakit girdikten sonra öğleyi kılması gerekir, ancak cumaya katılması ve insanlarla beraber namaz kılması daha efdaldir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: