Bayram namazında, tekbirler arasında ne söyler?

Bayram namazında, tekbirler arasında ne söyler? (10557) no'lu fetva: Soru: Bayram namazlarının birinci rekatındaki yedi tekbir ve yine ikinci rekatındaki beş tekbir arasında imam ve me'mumun ne okuması gerekir? İmamın susmaları esnasında tekbirler arasında, "Sübhanellâhi velhamdü lillâhi velâ ilahe illellâhü vellâhu ekber" mi der, yoksa ne der? Bilgi vermenizi rica ederim, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Bayram namazlarının birinci rekatında yedi tekbir getirmesi emredilmiştir ki, birinci tekbirle namaza başlar. İkinci rekatta ayağa kalkma tekbiri hariç beş tekbir getirir ve her tekbirde ellerini kaldırır. Her tekbir arasında Allah'a hamdetmesi, Onu tesbih etmesi, Ona tekbir getirmesi ve Peygamber'e (s.a.v.) salat-ü selam getirmesi emredilmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: