Bayram namazında tekbir getiretmek

Bayram namazında tekbir getiretmek. (1732) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: (Bölümün numarası 8; Page No. 300) Soru 3: Bayram namazlarının her birinde Fâtiha okumadan önce on iki tekbir getirmek niye sünnet kılınmıştır? Bunun faydası nedir? Beş vakit farz namaz dışında bunun manası nedir?


Cevap 3: İbadetlerde asıl olan, tevkıftır ve Allah Te'âlâ'nın ve Resûlü'nün (s.a.v.) bize emrettiği şekilde ibadet etmemizdir. İster bu konudaki hikmeti bilelim isterse bilmeyelim. Özellikle namazın, orucun ve haccın keyfiyetleri ki, bu konuda aklın bir fonksiyonu yoktur. Peygamber'in (s.a.v.) bize emrettiği bayram namazlarının birinci rekatında fatihadan önce ve başlama tekbirinden sonra altı tekbir yahut yedi tekbir ve beş vakit farz namaz hariç bayram namazlarının ikinci rekatında fatihayı okumadan önce beş tekbir, bunlardandır. Allah Te'âlâ ve Resûlü'nün (s.a.v.) koymuş olduğu kurala inanmamız, ona teslim olmamız ve işitip itaat etmemiz gerekir. Çünkü bu konuda asıl olan, teabbüdiliktir, sebep aramak değildir. Kulun, Allah'ın işlerinden ve O'na has durumlarından olan ibadetlere, çeşitlerine ve yapılış şekillerine karışma ve Allah şunu niye emretti, şunu niye bıraktı ve emrettiği şu şeyin faydası nedir diye soru sorma hakkı yoktur. Bilakis Allah ve Resûlü'nün emrettiği şeyi bilmesi ve onunla amel etmesi gerekir. O'nun hikmetini bilirse ne güzel, değilse Allah'ın hükmüne teslim olur ve itaat eder ve onu ancak bir hikmet ve kulun maslahatı için emrettiğine kesin olarak inanır. Çünkü Allah Te'âlâ, fiillerinde, sözlerinde, koyduğu kurallarda ve takdirinde hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Zikrettiğimiz şeye şu ayet de delalet etmektedir: Andolsun ki, Resûlullah, sizin için,... güzel bir örnektir. (Bölümün numarası 8; Page No. 301) Ayeti oku. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Hadisi Buhari "Sahih"inde rivayet etmiştir. Yine Hz. Peygamber, veda haccında şöyle buyurmuştur: Menasikinizi benden alınız. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: