Bayram namazının kılındığı yer

Bayram namazının kılındığı yer. ( 6156 ) no'lu fetva: (Bölümün numarası 8; Page No. 291) Soru 1- Bayram namazlarının kılınması için musalla olmak üzere seçilen yerin, müslümanların evkaflarından olması gerekir mi, yoksa her hangi bir yerde olması mümkün mü?2- Bayram namazlarının kılınması için musallanın, şehirden yahut köyden uzakta olması gerekir mi?3- Büyük bir şehir var, ancak şehrin dışında bayram namazlarının eda edileceği muayyen bir yer yok. Fakat gayri müslim hükümetin mülkü olan şehir içinde çok boşluk olan yerler var. Fakat orada bayram namazlarının kılınması için bir tasrih veriyor.4 - Resûlüllah'ın (s.a.v.) sünnetinden anlaşıldığı kadarıyla, bayram namazlarındaki tekbirlerin sayısı kaçtır? Yeri neresidir?


Cevap 4: Birinci olarak: Meşru olan, bayram namazlarının boşlukta kılınmasıdır. Onun eda edildiği yerin, müslümanların vakıflarından olması ve şehire uzak yahut yakın olması gerekmez.İkinci olarak: Bayram namazlarını eda edecekleri müslümanlara ait bir yer bulunmaz, ancak kafir devletin mülkünde olan namaz kılmaya elverişli bir yer bulunur ve orada mukim olan müslümanların namaz kılmalarına izin verilirse, orada eda edilir ve inşaallah bu konuda bir mahzur yoktur.Üçüncü olarak: Bayram namazının tekbirlerinin sayısı: Birinci rekatta iftitah tekbiri dahil yedi, ikinci rekatta ikinci rekata kalkış tekbiri hariç, beş tekbirdir. Tekbirlerin yeri: Birinci rekatta, başlama tekbirinden sonra, İkinci rekatta ise, secdeden ikinci rekata kalkış tekbirinden sonradır. (Bölümün numarası 8; Page No. 292) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: