Babasının malından çocuğun hac yapması

(3572) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Benim yaklaşık yirmi yaşında bir çocuğum var. Benim bir arabam var, fakat ben araba sürmeyi bilmiyorum ve o sürüyor. Çocuk okulda okuyor ve böylece farzını yerine getirmiş olur düşüncesiyle, arabamla hac yapmak istedim. Çocuk duymuş ki, çalışıp haccının parasını kazanıncaya kadar, babasının malından farzını eda etmesi caiz değildir. Allah'ın lutfuyla ben iyiyim. Bana bilgi veriniz, Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap 1: Çocuk babasının malından hac farizasını yaparsa, onun haccı sahihtir. Efdal olan, babasıyla birlikte hac yapmada acele etmesi ve araba sürmede ona yardım etmesidir. Çünkü bu, babasına iyilik yapmaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: