Babanın küçük çocuklarına kalan mirastan feragat etmesi

(248) Numaralı fetva: Soru: (Bölümün numarası 16; Page No. 458) Kadın ölmüş ardında kocası, üç erkek çocuk ve bir kız bırakmıştır. Koca mirasın bir bölümünden ve çocuklarının paylarının bir bölümünden feragat etmiştir. Bu yaptığı işlem geçerli midir?


Cevap: Sorudan anlaşılan bu çocuklar küçüklerdir ve babalarının velayeti altındalar. Babalarının bunların miras mallarından feragat etmesi mallarında tasarruf olarak değerlendirilir. Bu durumda mallarında tasarrufta bulunması maslahat şartına bağlıdır. Bunda da maslahat gözükmemektedir. Bu babanın oğlunun malını temellük etmesine de girmez. Ki temellük edebilmesi çocuğun buna ihtiyaç duymamasına bağlıdır. Küçük çocuğun küçüklüğünden dolayı bu mala muhtaç olduğu açıktır. Her zaman bir kefilinin varlığı garanti değildir. Mukni' adlı eserde şöyle geçmektedir: Çocuk küçük olsun büyük olsun baba çocuğun ihtiyacı yoksa malından her halükarda alabilir. Satmak, azat etmek ve borç silme gibi işlemler ise sahih değildir. (bunlar temellük değil) Sonuç olarak babanın çocuklarına kalan mirastan feragat etmesi sahih değildir. (Bölümün numarası 16; Page No. 459) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: