Babanın hayatta iken çocuklarına yaptığı hibe miras oranına göredir

(Bölümün numarası 16; Page No. 213) (11087) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Çocuklarım için eşit miktarda, ev yapmak üzere arsa aldım. Bu arsanın ücretinin bir kısmını ödedim bir kısmını da taksit ile ödüyorum. Ben bunu çocuklarıma hibe olsun diye yapıyorum. Bu hibeyi yaparken miras taksimine göre mi yapmalıyım? Yoksa miras taksimi sadece miras malları için geçerli olup babanın hayatta olduğu ve yaptığı hibe malları için geçerli değil midir?


Cevap 1: Bir baba hayatta olduğu sırada çocuklarına hibe ederken adil olması gerekir. Taksimini erkeklerin payı kızların payının iki katı olacak şekilde yapmalıdır. Yani Allah Te'âlâ'nın mirastaki taksimine göre olmalıdır. Çünkü hibe de bağıştan biridir. Nitekim Atâ şöyle demiştir: Onlar ancak Allah'ın kitabına göre taksimat yaparlardı. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: