Babanın bazı evlatlarıyla ticarette ortaklık yapması

Soru : Bir adamın yedi kızı ve yedi erkek çocuğu vardır. Yedi erkek çocuklardan dördünün yaşıları büyüktür. En büyükleri babasıyla iyi değildir. Diğer üç çocuğa da, karın yarısı kendine diğer yarısı ise üç çocuğa olmak üzere 1400 h. yılında ticaret yapmayı teklif etti. Çocuklar bu ticaret işini tam olarak yerine getirmişlerdir. İkisi okulu terk edip bu işe koyuldular. 1400 h. yılından günümüze kadar devam etti. Baba bu yıllardan sonra şöyle dedi: Ben bunun haram olduğunu düşünüyorum. Kardeşleriniz olmadan siz bu paraları almaktasınız. Bu haram mıdır? Diğer kardeşlerimiz küçükler ve biz her şeyi terk edip bu işe koyulduk. Babam Şeyh Abdülaziz'e bunu sorun dedi. ve Es-Selāmu `Alaykum Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. (Bölümün numarası 16; Page No. 241)


Cevap : Eğer durum anlatıldığı gibi ise, böyle bir ticaret yapmakta bir sıkıntı yoktur. Çünkü aldıkları kar emeklerine karşılıktır. Baba diğer kardeşlerini bırakıp bunlara bir hibede bulunmuş değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: