Babanı hayırlı evladına malını verip hayırsız evladına vermemesi

(Bölümün numarası 16; Page No. 225) (20321) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Benim biri salih diğeri asi iki çocuğum vardır. Bundan dolayı malımın tamamını salih olan çocuğuma vermek istiyorum. Bu doğru mudur?


Cevap 5: Peygamber (s.a.v.)'in şu sözünden dolayı babanın malını dağıtırken adil olması gerekiyor: Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. Çünkü bu davranış çocuklar arasında kin, nefret ve ayrımcılığa neden olacaktır. Yine bu davranış, akrabalar arasında sıla-i rahmi gözetmemizi isteyen şeriatın ruhuna aykırıdır. Babanın asi olan çocuğunu ıslah etmeye gayret etmesi ve onun için dua etmesi gerekiyor. Allah kendisinden yardım istenendirBaşarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: