Baba hayatta iken mirasını paylaştırması

(7384) no’lu fetva: Soru: Benim bir erkek dört de kız çocuğum vardır. Ayrıca başka eşimden iki kızım daha vardır. Şu anda mirasımı içerisinde oturduğumuz evi ilk beş çocuğuma ve diğerlerine de hisseleri miktarı para verdim. Bu yaptığım caiz midir? Eğer caiz ise bu yaptığım şer’i miras taksimatına uygun mudur?


Cevap: Çocuklar arasında adaleti sağlamak vaciptir. Eğer söz konusu kızlara verdiğin para şer’i miras taksimatına uygun ise caizdir. Bu taksimat da üçte ikisi erkeğe üçte biri kıza verilecek şekilde yapılır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: