Başlama duasının yeri

(Bölümün numarası 6; Page No. 374) Boş sayfa (Bölümün numarası 6; Page No. 375)  İstiaze, Besmele ve Başlama (Bölümün numarası 6; Page No. 376) İkinci soru, (3230) no'lu fetvadan: Soru 2: Başlama duası tekbirden önce mi, yoksa sonra mıdır?.


Cevap 2: Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen sahih sünnetin delalet ettiği gibi, başlama duası, iftitah (başlama) tekbirinden sonradır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: