Başın tamamını meshetmek

Birinci soru, (5176) no'lu fetvadan: Soru 1: İbn-i Kayyim (Allah ona rahmet etsin) Peygamber (s.a.v.)'i kasdederek şöyle demiştir: O'nun başının bir kısmını meshettiğine dair hiç bir hadis gelmemiştir. Ama Peygamber (s.a.v.)'den alnını ve sarığının bir bölümünü meshettiğine dair rivayet vardır. Yine Peygamber (s.a.v.)'in başının ön ve arkasını meshettiği rivayeti vardır.Soru şöyledir: Bir kadın abdest alma anında Peygamber (s.a.v.)'in yaptığı gibi başını örtse ve başının ön kısmını ya da sarık gibi kabul ederek başörtüsünün bir kısmını kasden meshetse bu caiz olur mu, yoksa bu eylem bidat mi kabul edilir. Çünkü kadın bu örtüye meshetmeyi kastedmektedir? Eğer bu caiz değilse bir kadın uzun saçının üzerine hem arkadan hem önden nasıl mesheder, şaçının tümüne mi yoksa bir kısmına mı mesheder? Sorumun başlangıcında İbnü'l- Kayyim'in (Allah ona rahmet eylesin) sözünü hatırlatmıştım. (Bölümün numarası 5; Page No. 226)  Bu sorunun cevabı nedir? Allah sizi muvaffak kılsın.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Peygamberimiz (s.a.v.)'den sahih hadislerde sabit olmuştur ki; kendisi abdest alırken başının tamamını saçlarının ön ve arkasını meshederdi. Asıl olan da budur. Bu davranış Allah te'âlânın şu ayetinin tefsiri niteliğindedir: Başlarınızı meshedin. O'nun (s.a.v.) sarığının üzerine meshettiği de sabittir. Bu da (imam) Ahmed ve Buhari'nin Amr b. Ümeyye ed-Damri'den rivayet ettikleri rivayette şöyle buyurmuştur: Allah Resûlü'nün (s.a.v.) mestleri ve sarığı üzerine meshettiğini gördüm. Yine (bu hususta İmam) Ahmed , Müslim , Nesai ve Tirmizi'nin rivayetinde Bilal (r.a.) buyurdu ki: Allah resûlü (s.a.v.) mestleri ve sarığı üzerine meshetti. Yine Bilal'den sabit oldu ki Peygamber (s.a.v.): Alnını, sarığını ve mestlerini meshetti. Bu durum Müslim 'in, Mugire b. Şube (Bölümün numarası 5; Page No. 227) (r.a.)'dan yaptığı rivayetinde de (böyledir.) Sarığını ve mestlerini abdestli iken giymişse (hadiste bahsedilen) üç durumda da mesh caizdir. Bu meshin süresi mukim için bir gün bir gece, seferi için ise geceleriyle birlikte üç gündür. Peygamberimiz (s.a.v.)'den sünnet bu şekilde sabit olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) başı kel olduğu ve bundan dolayı abdest alırken sarığa meshetmeye ruhsat vermek ve bunu sahabesi (r.a.) de bilsin ve ümmetine bunu meşru kılsın diye başına sarık sardığı şeklinde bir bilgi sabit değildir. Başı kel bir kimse için abdest alırken başındaki sarığa ya da örtüye meshetsin diye başını örtme ruhsatı yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: