Başörtüsüyle dalga geçmek

Başörtüsüyle dalga geçmek. İkinci soru (4127) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 2; Page No. 25) Soru 2: Şer'î örtüye bürünmüş bir kadınla alay eden, onu ifrit (cin) ya da hareket eden çadır v.b. diye tanımlayan kimsenin hükmü nedir?


Cevap 2 : İster şer'î, müslümanca bir örtüden dolayı isterse başka bir sebepten dolayı olsun, İslamın hükümlerine sarıldığı için müslüman bir erkek ya da kadınla alay eden kimse Abdullah b. Ömer (r.a.) in rivayet ettiği şu hadisten dolayı kâfirdir. O buyurdu ki: “Tebük gazvesinde bir oturumda bir adam: “Bizim şu Kur’an okuyanlarımız kadar midelerine düşkün, dilleri yalancı ve düşmanla karşılaşma esnasında korkak kimseleri görmedim” dedi. O mecliste bulunan bir adam: “Yalan söylüyorsun. Sen bir münafıksın. Seni Rasûlullâh (s.a.v.) e haber vereceğim” dedi. Bu Rasûlullâh (s.a.v) e ulaştı ve bunun üzerine bu ayetler indi. Abdullah b. Ömer dedi ki: : Sözü söyleyen kişi, Rasûlullah (s.a.v.) in devesinin üzengisine asılıyor ve taşlara sürtünerek şöyle diyordu: “Ey Allah’ın Rasûlü! Biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk" ve Allah Resulü de şöyle diyorken gördüm: O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Sizden (tevbe eden) bir gurubu bağışlasak bile, bir guruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. O kimsenin mü'minlerle alayi; Allah'la, Allah'ın ayetleriyle ve Resûlü ile alay etmek olarak kabul etti.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: