Büyük günah işlemede ısrar ederek ölen müslümanların durumu Allah Te'âlâ'ın dilemesine kalmıştır

Üçüncü soru, (2235) no'lu fetvadan: Soru 3: Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. (Bölümün numarası 1; Page No. 728) Buna benzer büyük günahları irtikap edip, onlara hükümleri uygulayacak kimse bulunmadan, tevbe etmeksizin ölen kimseler hakkında, kıyamet gününde Allah'ın hükmü nedir?


Cevap 3: Ehl-i sünnet inancına göre, zina, iftira ve hırsızlık gibi büyük günahlardan bir günahta ısrar ederek ölen bir müslüman, Allah Te'âlâ'nın dilemesine kalmıştır. Allah dilerse onu bağışlar, Allah dilerse ısrar ederek öldüğü büyük günah sebebiyle ona azap eder. Sonuçta varacağı yer cennettir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Ayrca muvahhidlerden asi olanların, cehennemden çıkaracağına delalet eden mütevatir sahih hadisler vardır. Bu konuda Ubade b. Sâmit'in (r.a.) hadisi şöyledir: Peygamber'in (s.a.v.) yanında idik. Buyurdu ki: Allah'a ortak koşmayacağınıza, zina yapmayacağınıza ve hırsızlık yapmayacağınıza bana biat eder misiniz? Ve Nisa suresinin ayetini okudu. Yani zikredilen ayet. Süfyan'ın lafzında şu ayeti okudu geçmektedir: Sizden kim bu ahde vefa gösterirse, onun mükafatı Allah'ın üzerinedir. Kim bunlardan birini bozar da bu sebepten dünyada cezalandırılırsa, bu ceza onun için kefaret ve temizliktir. Ve her kimin yaptığını Allah örtmüşse onun durumu Allah'a aittir. İsterse ona azab eder, isterse mağfiret eder. (Bölümün numarası 1; Page No. 729) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: