Bürde kasidesiyle cenaze taşımanın hükmü

Soru 2: Bûsayrî'nin Bürde kasidesiyle cenaze taşımanın ve cenaze sahiplerinin yemeğini yemenin hükmü nedir?


Cevap 2: Cenazenin önünde Bürde kasidesi yahut Kur'ân veya başka ilahiler okumak, sonradan ihdas edilen bir bid'attır ve yasaktır. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 3; Page No. 104)  Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bir başka rivayette şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: