Azl (Dışarıya boşalma)

(5438) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Azl (Dışarıya boşalma), ne zaman gerekir, keyfiyeti nasıldır?


Cevap 5: İmam Ahmed ve İbn Mace Ömer b. Hattab'dan (r.a.) şöyle dediğini rivayet ettiler: Resulullah (s.a.v.) hür olan eşin izni olmadan azil yapmayı yasaklamıştır. Abdurrezzak (Musannef'inde) ve Beyhaki, İbn Abbas'ın (r.a.) şöyle dediğini yazmışlardır: Hür olan eşin izni olmadan azil yapmayı yasaklamıştır. (Bölümün numarası 19; Page No. 329) Bu hadisler hür olan eşin izniyle azlin caiz olduğuna delildir. Erkeği onun izni olmadan azl yapmasını yasaklamaktadır. Cariye için ise, izne gerek yoktur. Aşırı bir ihtiyaç, zaruret olmaksızın erkeğin bunu yapmaması gerekir. Azl: Cinsel ilişkiden sonra rahmin dışına boşalmak demektir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: