Azat edilen cariyenin mirası

(Bölümün numarası 16; Page No. 565)  Azad edilen kölenin mirası (237) no'lu fetva: Soru : Azad edilmiş bir köle var. Vefat etmiştir. Kimsesi yoktur. Evi ve eşyaları var. Evinde ve eşyasında tasarrufta bulunup onun için tasadduk ederek, kurban kesilebilir miyim?


Cevap : Vefat edip mal bırakan azad edilmiş köle için şunlar yapılır. Borcu ödenir, vasiyeti yerine getirilir.Kalan mal öncelikle en yakın akrabasına verilir. Eğer akrabası yoksa kadın olsun erkek olsun, onu azad edene verilir. Eğer azad eden bulunamazsa en yakın asabesine verilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âşlsine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: