Aynı sene içinde bir şahıs adına hac, diğer bir şahıs adına umreye niyet etmek

Aynı sene içinde bir şahıs adına hacca, diğer bir şahıs adına umreye niyet etmek (658) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Hacca giden kimsenin annesi adına umreye, babası adına hacca niyet etmesinin, ikinci sene tersini yaparak annesi adına hacca babası adına umreye niyet etmesinin hükmü nedir? Böyle bir şey caiz midir? değil midir?


Cevap 1 : Hac ve umrenin her biri, diğerinden bağımsız bir ibadettir. Hz. Peygamber (s.a.v.) ihramdan çıkmadan (kıran) veya ihramdan çıkarak (temettu) hac ve umrenin birlikte ya da ayrı ayrı nasıl eda edilmeleri gerektiğini açıklamıştır. Mesala, bir kimse annesi için umreye niyet edip ihrama girmek,umreyi bitirip ihramdan çıktıktan sonra babası için hacca niyet edip ihrama girmek ya da bunun tersini yapmak isterse, bu caizdir. Bu iki ibadetten biri için kendi adına niyet edip ihrama girer, ihramdan çıktıktan sonra başkası için, mesela, babası için niyet edip ihrama girerse, bu da caiz olur. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: