Ayetteki "mülamese"den maksat

İkinci soru, (4497) no'lu fetvadan: Soru 2: Maide Suresindeki ayette (6) şöyle buyrulur: Yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız, Buradaki "mülamese"den maksat, musafaha ve benzeri şey midir, yoksa özel beraberlik midir? Zira bizim büyük çoğunluğumuz, Şafii mezhebine uyanlardan oluşmaktadır.


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 289) Nisa ayetindeki "mülamese"den maksat, özel beraberliktir. Onu İbn Abbas cinsel ilişki olarak tefsir etmiştir. Ali, Ubey b. Ka'b, Mücahid, Tavus, Hasan, Ubeyd b. Umeyr, Said b. Cübeyr, Şa'bi, Katade, Mukatil b. Hayyan ve benzerlerinden rivayet edildiğine göre, İbn Mesud (r.a.) ve bir cemaat: "Bundan maksat, onun azalarından her hangi bir azaya dokunmaktır" demişler ve bunun abdesti bozan bir şey olduğu görüşündedirler. Birinci görüş daha sahihtir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) hanımlarından bazılarını öpmüş ve sonra abdest almadan namaz kılmıştır. Ayrıca asıl olan, temizliğin devam etmesidir, dolayısıyla ancak şeri bir delille sabit olan bir şeyle abdest bozulur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: