Avret yerini örtmenin hükmü

(Bölümün numarası 6; Page No. 164) Boş sayfa (Bölümün numarası 6; Page No. 165)  Avret yerini örtmek. (Bölümün numarası 6; Page No. 166)  Avret yerini örtmenin hükmü. (5128) no'lu fetva: Soru: Askeri birlikler gibi bir çok birlik, elemanlarına spor elbisesi giydiriyorlar. Göbek altından diz ortasına yahut bazen daha fazlasına kadar yerden bir kısım açılıyor. Bu elbisenin yaygın hale gelemesi göz önünde bulundurularak biz, sizden bu konu etrafında görüşünüzü ve bu konudaki şeri hükmün beyanını almak istiyoruz. Zira uzun zamandır kullanılmasından dolayı, adeta kabul edilen bir hüküm ve insanlar için mubah haline gelmiştir? Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Avret yerini örtmek, müslümanların icmasıyla farzdır. Kadının her tarafı avret yeridir. Erkeğin önü ve arkası, icma ile avret yeridir. Alimlerin görüşlerinden sahih olan, erkeğin avret yeri, göbeği ile dizi arasıdır. Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dizlerini açma. Ne diri ve ne de ölü bir kimsenin dizlerine bakma. Hadisi Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Muhammed b. Cahş'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Allah Rasûlü (s.a.v.) Ma'mmer b. Abdullah'ın yanına uğradı, onun iki dizi açıktı. Kendisine: "Ey Ma'mer, dizlerini ört. Çünkü dizler avrettir " buyurdu. Hadisi Ahmed "Müsned''inde, Buhari "Sahih"inde (Bölümün numarası 6; Page No. 167) ta'lık olarak ve Hakim "Müstedrek'inde rivayet etmişlerdir. İbn Abbas'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Diz avret yeridir. Hadisi Tirmizi ve Ahmed rivayet etmişlerdir. Onun bir başka rivayeti şöyledir: Allah Rasûlü (s.a.v.) dizleri çıplak olan bir adamın yanından geçti. Hz. Peygamber kendisine: "Dizlerini ört, çünkü erkeğin dizleri avret yeridir" buyurmuştur. Yine rivayet edildiğine göre Cerhed el-Eslemi şöyle demiştir: Allah Rasûlü (s.a.v.), üzerimde bir aba ve dizlerim çıplak olduğu halde yanıma geldi. Bana "Dizlerini ört, çünkü dizler avret yeridir." buyurdu. Hadisi, Malik "Muvatta" da, Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Bu hadis "Hasen" dir demiştir. Bu hadisler birbirini güçlendirir ve onunla delil getirmeye kuvvet kazanmış olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: