Askerlikte bayrağı selamlama, rütbelilere saygı gösterme ve sakal kesme

(Bölümün numarası 1; Page No. 236) Üçüncü soru. ( 5963 ) numaralı fetvadan: Soru 3: Askerlikte bayrağı selamlama, rütbelilere saygı gösterme ve sakal kesmenin hükmü nedir?.


Cevap 3: Bayrağı selamlama caiz değildir, zira uydurulmuş bir bid'attir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. . (Buhari, Müslim) Rütbelilere saygı göstermek, onlara gereken değeri vermek caizdir, ancak aşırıya kaçmak -rütbeli veya kim olursa olsun- caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: