Araziyi (ihya) işleme karşılığında baba bir çocuğuna bir parça arazi vermiştir

(9271) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Babamın zirai bir arazisi var. Bu arazinin işlemesi karşılığında kardeşime bir parçasını vermiştir. Diğer varisler razı olmazsa bile bu işlem caiz midir?


Cevap 4 : Eğer bahsedilen arazinin tamamı babanın ise, tamamını imar için bir bölümünü kardeşine vermişse ve iltimas olmadan aranızda ittifak varsa bu caizdir. Bununla ilgili anlaşmazlık durumunda mahkemeye başvurursunuz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: