Aralarında husumet bulunanları barıştırmak için kurban kesme

(480) Numaralı fetva Soru: (Bölümün numarası 1; Page No. 222) İki kabile arasında bir tartışma çıksa ve birbirlerini boğazlamalarından korkulsa, araya bir başka kabile girer ve bu kabilelerden birinin mekanında kurban keser, sonra insanlar bu hasımları barıştırmak üzere toplanır. Bu durumda kesilen kurbanın hükmü nedir?


Cevap: Bu kurbanı kesmekten amaç hasımları barıştırmak üzere bir araya gelmek ve bu vesileyle bir yemek yemekse, bu, Cenab-ı Allah'ın emrettiği "hasımları barıştırma" konusunda bir yardımlaşmadır. Allah teala buyuruyor ki: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun Ayrıca, birliği sağlamak, nefislerdeki düşmanlığı gidermek ve barışa katılanlara ikramda bulunmaktır. Buna binaen; bu kesimde herhangi bir sakınca gözükmemektedir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: