Arafât’taki Rahmet dağında olan camilere el yüz sürmenin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 503)  Arafât'ta Rahmet dağında bulunan mescidlere el-yüz sürmenin hükmü (3019) no'lu fetva: Soru: Arafat'ta Rahmet dağında çatısı açık etrafı duvarla çevrili üç tane mescid bulunmaktadır. Hacılar bu mescidlerin mihrablarına ve duvarlarına el yüz sürmek için öncülük ediyorlar. Bazan mescidlerin mihrablarına para bırakıyorlar. Aynı şekilde her mescidde iki rekat namaz kılıyorlar. Bu namazlardan bazıları namaz kılınmaması gereken kerahet vakitlerine denk gelmektedir. Erkeklerle kadınlar bu mescidlerde izdiham oluşturmaktadırlar. Bütün bunlar Zilhiccenin 9. gününden önce hacılar tarafından icra edilmektedir. Zatınızdan bu anlatılanların şer'i hükmüyle ilgili fetva rica ediyoruz. Allah sizi ve müslümanları hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Öncelikle Arafât'ın hepsi; Allah'ın emri olarak Zilhicce ayının 9. günü vakfe yapılarak haccın gereklerinden birisinin eda edildiği mekandır. Namaz kılmak için insanlar tarafından bilinen Arafât dağında mescitler ya da mescid yapmaya gerek yoktur. Zîra orada Nemîre camii hacılar Arafât'ta vakfe günü orayı namazgah edinsinler diye peygamber (s.a.)'in veda haccı'nda öğle ve ikindi namazını kıldığı yerdedir. Arafât'ta (Bölümün numarası 2; Page No. 504) o gün öğle ve ikindi namazını fırsat bulabilirse hacılar orada kılsın. Selefin insanların Rahmet dağı diye bildikleri dağda camii yapğı da bilinmemektedir. Orada mescid ya da mescidler inşa etmek bidattır, bu mescidlerde iki rekat ya da daha fazla namaz kılmak diğer bir bidat; yine bu namazları kerahat vaktinde kılmak üçüncü bir bidattır.İkinci olarak; İnsanların bu mescidlere teveccüh etmesi, duvarlarına ve mihrablarına el yüz sürmeleri ve bu mescidlerle teberrük etmeleri bidattır ve cahiliye kafirlerinin putlarına davranışlarına benzeyen şirk çeşitlerinden bir şirktir. Sorumlu kimselerin, şer kapısını kapatmak, hacıların içerisinde namaz kılmak üzere dağa tırmanmalarını engellemek ve içinde dua edecek mescid bulmasınlar ve fitne önlensin diye o mescitleri yıkmaları, yok etmeleri gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: