Annenin ona bakmış ve ona iyilikler yapan çocuğu için kendi miras hissesinden feragat etmesi caiz mi?

(Bölümün numarası 16; Page No. 218) (16077) no'lu fetva: Soru: Bizler üçü erkek ikisi kız olmak üzere beş kardeşiz. Babam öldüğünde bize 110 m2'lik kerpiçten yapılmış eski bir ev bıraktı. Ben kardeşlerim arasında en küçüğü olduğumdan babamdan sonra anneme ben baktım. Annem ölmeden önce babamdan kalan kendi miras hisseni bana bıraktığına dair bir vasiyet yazdı. Şu anda ben kırk bir yaşındayım. Annemin yaptığı bu davranış doğru mudur? Bundan dolayı günah işlemiş olur mu? Eğer günah işlemiş ise ben bu durumda ne yapabilirim?


Cevap : Anne ve baban, Hz. Peygamberin (s.a.v.) şu hadisinde olduğu gibi, çocuklarına verdiklerinde onlar arasında adaleti gözetlemeleri ve eşit davranmaları gerekir: Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. Peygamberimiz (s.a.v.) bu sözü bir sahabinin bazı çocuklarına ayrımcılık yapmasını yadırgadığından sonra söylemiştir. Annenin yaptığı şey de caiz değildir. Dolayısı ile sana düşen, annenin sana verdiğini geri vermen ve bu verdiğini erkeğe kıza verilenin iki katı verilecek şekilde miras taksimine göre paylaşman gerekir. Başarı Allah'tandır! Başarı Allah'randır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: