Annenin çocuklarından biri için kendi miras hissesinden feragat etmesi caiz değildir

(14893) no'lu fetvanın dokuzuncu sorusu: Soru 9:Anneme babamdan bir miktar eşya miras kaldı. Ayrıca benim üçü erkek, bir, kız olmak üzere dört kardeşim bulunmaktadır. Annem bir erkek kardeşimin maddi durumu iyi olmadığından onun adına kendi miras hissesinden feragat etti. Beni de bunun için kefil tuttu. Ben diğerlerine bildirmeden her şeyi ismine göre kayıt altına aldım. Bu yaptığım caiz midir? Eğer bu yaptığımın caiz olduğunu söyleseniz bile kardeşlerim bundan dolayı benden gücenecekler. Çünkü yaşları hayli ilerlemiş durumda... Bu konuda ne dersiniz?


Cevap : Annenin, babandan kalan mirastaki kendi hissesini kardeşlerinden birine vermesi veya ona vasiyet etmesi caiz değildir. Bilakis annenin bütün kardeşleri arasında adil olması gerekir. Çünkü Buhari ve Müslim'in Numan b. Beşir'den (r.a) naklettiği bir rivayet göre şöyle denilmiştir: Babası onu Resûlüllah'a (s.a.v.) getirerek: "Ben şu oğluma bir kölemi bağışladım" dedi. Rasûlüllah (s.a.v.): Her çocuğuna bunun aynısını bağışladın mı? buyurdu. O: "hayır" deyince Resûlüllah (s.a.v.): "Öyle ise onu geri al" buyurdu. bir rivayette Rasulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki Bunu bütün çocuklarına yaptın mı? O: "hayır" deyince Hz. Peygamber: "Allah’tan korkun, Çocuklarınız arasında âdil olun” buyurdu. bir rivayette Sonra buyuruyor Onların (çocukların) hepsinin sana aynı seviyede iyilikte bulunmaları seni sevindirir mi?" Dedi ki:"Evet" Bunun üzerine: "O takdirde öyle yapma." buyurdu. Bu hayatta iken çocuğuna verdiğinde söz konusudur. Ölümünden son yaptığı vasiyet ise ancak diğer buluğa ermiş varislerin rızası ile mümkün olur. Buluğa ermeyen çocukların hakları ise, buluğa erinceye kadar ve vasiyeti ve bağışa izin verinceye veya kendi haklarını alıncaya kadar saklıdır. Ebu Ümame Efendimiz (s.a.v.)'den şöyle işittiğini ifade eder: Allah her hak sahibine hakkını vermiştir, varise vasiyet yoktur. Bu hadisi Tirmizi ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söyledi. Ayrıca bu hadisi Nesai ve Ahmed de rivayet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: