Anneler gününü kutlama

Beşinci soru, (7912) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 3; Page No. 86) Soru 5: Müslümanlar kesin olarak anneler gününü hangi günde kutlarlar. Bu gerçekten Fatımetü'z-Zehrâ'nın anne olduğu gün müdür?


Cevap 5: Anneler günü ve sonradan uydurulan benzeri günleri kutlamak câiz değildir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Anneler gününü kutlamak, ne Peygamber'in (s.a.v.) amelinden, ne ashabının (Allah onlardan razı olsun) amelinden, ne de ümmetin selefinin amelindendir. Ancak o, bit'attır ve kafirlere benzemedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: