Anne çocuğu için akika keser mi?

(Bölümün numarası 10; Page No. 454) Soru 2: Anne kendi istek ve arzusu ile akika kurbanını tekeffül eder ve doğumun yedinci gününde bazı akrabalarını misafir edip ağırlarsa, bu akika sayılır mı? Zira o, erkek için istenen evsafta iki koyun keser.


Cevap 2: Akikayı üstlenen, çocuğun nafakasından sorumlu olan babadır. Yukarıda Semura'dan (r.a.) rivayet edilen: "onun için kesilen" hadisi umum ifade ettiği ve akikayı kesen belirlenmediği için, anne bu durumda akikayı keserse, bu da yeterlidir.


Tags: