Ancak uzun bir süre sonra akika kesme imkanı bulmak

(9029) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru : Adamın birinin erkek çocukları olmuş ancak fakir olduğu için akika kurbanlarını kesememiştir. Uzun yıllar sonra Allah (c.c.) ona mal nasip etti. Akika kesmesi gerekir mi?


Cevap : Durum böyle ise, akika olarak her bir erkek için iki koyun kesebilir. (Bölümün numarası 11; Page No. 442) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: