Amellerin takdiri Allah'ındır

(2264) no'lu fetva: Soru: Ramazan ayından şer'i özürden dolayı on gün orucu bozan ve şavval'den altı gün tutan bir kişinin, bir ramazan ve altı gün şevval orucu tutmanın sevabını alır mı? Bu bir ömrün sevabını almış mıdır. Bizi bilgilendirin. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Kulların yaptığı amelin sevabını Allah takdir eder. Kim sevap almak ister ve bu konuda gayret gösterirse Allah onun ecrini zayi etmez. Biz, güzel işler yapanların ecrini zâyi etmeyiz. (Bölümün numarası 10; Page No. 393)  Öncelikle kişi ramazandan kazaya kalan oruçları tutması gerekir, daha sonra şevval orucunu tutar. Ramazanı tamamladıktan sonra şevval orucunu tutabilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: