Amelin ceza ve mükafatı

(Bölümün numarası 3; Page No. 466)  Amelin ceza ve mükafatı (9087) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Kur'ân-ı Kerim'de ''Onlar kıyamet günü azabın en şiddetlisine maruz bırakılacaklardır'' ve ''Sonra siz kıyamet günü diriltileceksiniz'' gibi ayetlerde ceza, sevap ve ikap kelimeleri sürekli kıyamet günü ile birlikte zikredilmektedir. Hadis-i şeriflerde varid olduğu gibi Kur'ân-ı Kerim'de de kulun hesaba çekilmesinin kabire konmasıyla başladığına dair delil var mıdır?. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. ve Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.


Cevap 3: Sevap ve cezaya verilen karşılık Kur'ân-ı Kerim'de sürekli olarak kıyamet günüyle birlikte zikredilmiş değildir. Bilakis Allah Te'âlâ kullarından bir kısmının yaptıklarının karşılığını dünyada vermektedir, bazısınınkini de kıyamet gününe bırakmaktadır. Allah te'âlâ dedi ki Kim, (yalnız) dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar.(15)İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir; (dünyada) yaptıkları da boşa gitmiştir; yapmakta oldukları şeyler (zaten) bâtıldır. ve dedi Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. (Bölümün numarası 3; Page No. 467)  Musa'yı, kavminden kafir olanlara karşı destekleme hususunda şöyle buyurdu: Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zâtı korudu, Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi.(45)Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun, (denilecek)! Bu ve benzeri ayetler, Allah'ın, yapılan bazı amellerin karşılığını dünyada veya al-i Firavn'ın başına geldiği gibi kabirde verebileceğine ya da kıyamet gününe bırakabileceğine delalet etmektedir. Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimizin Muhammed ( s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: